การจัดทำ PDPA Implementation ตามกฏหมายไทยและมาตรฐานสากล ( เรียนสดผ่าน ZOOM 2 วัน )

การจัดทำ PDPA  Implementation ตามกฏหมายไทยและมาตรฐานสากล ( เรียนสดผ่าน ZOOM 2 วัน )

หากท่านเข้าใจ พรบ. PDPA แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำอย่างไร นี่คือคอร์สสำหรับท่าน !

หลักสูตร การจัดทำ PDPA Implementation ตามกฏหมายไทยและมาตรฐานสากล PIMS27701
 
กำหนดจัดอบรม ประจำเดือน กค.และ สค. ( สอนสดผ่าน ZOOM )
◇ 22-23 กค.64 ◇ 23-24 สค.64 เวลา 09.00 - 16.00 น.
หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมเดือนถัดไป กรุณ่สอบถามที่ email : service@thaihrm.com หรือโทร 094-5454-987

ภาพรวมหลักสูตร
- มองเห็นผังพิมพ์เขียว ภาพความเขื่อมโยงของระบบ PIMS-Privacy Information Management System ทั้งหมด
- เข้าใจที่มาที่ไป หลักการสำคัญของแต่ละขั้นตอน
- ฝึกปฏิบัติ Workshop ด้วยตัวอย่างไฟล์เอกสารที่เตรียมไว้ให้อย่างครบถ้วน ไม่สับสน ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและกฏหมายไทย
- เนื้อหาครอบคลุมทั้งด้าน Data Privacy และ Data Security
□ ทำ PDPA มีอะไรมากไปกว่าแค่เข้าใจ พรบ.
○ ค่าลงทะเบียน ท่านละ 7,500 บาท พร้อมรับไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายและประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม

ดูรายละเอียดหลักสูตรและกรอกใบสมัครออนไลน์
1.รายละเอียดหลักสูตร
 

 2.ใบสมัครออนไลน์ Workshop การจัดทำ PDPA ตามมารฐาน PIMS27701