แนะนำหลักสูตรวุฒิบัตร SHRM Advanced Diploma in Human Resource Management

แนะนำหลักสูตรวุฒิบัตร SHRM Advanced Diploma in Human Resource Management

 

หลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM 
SHRM Advanced Diploma in Human Resource Management 


ยกระดับความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

SHRM Advanced Diploma in Human Resource Management
หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลให้กับมืออาชีพ HR ที่ต้องการก้าวสู่ระดับสูงสุด
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลกของ HR 

เหมาะสำหรับใคร

* ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ที่มีประสบการณ์และต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ให้ก้าวหน้า
* ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบรับรอง SHRM-CP/SCP™
* ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสู่อาชีพ HR 

กำหนดการฝึกอบรม  ประจำปี 2024
 *บรรยายภาษาอังกฤษโดยวิทยากรจากสิงคโปร์  และ Facilitator ผู้ช่วยวิทยากรภาษาไทย
 

 
Module Title   Dates Trainer 
M1: HR Business Partner: Elevating The Role Of HR  5-6 Oct

Martin Lee 

 

M2: Learning & Development: Developing Organizational Talent 10-11 Oct

CP Tham

 

 

M3: Employee Engagement: Elevating Employee Experience At Work 

 

12-13 Oct Jacqueline Choy

M4: Talent Acquisition: Creating Your Organization’s Strategy

 

26-27 Oct CP Tham

M5: Strategic HR – Delivering Business Results

 

2-3 Nov Martin Lee 

M6: People Analytics: Investing in People with Data-Driven Solutions

 

14-15 Nov Derek Tan

M7: Compensation and Benefits: Unlock the Power of Total Rewards

 

16-17 Nov CP Tham
M8: Workforce Planning – The Future of Work  23-24 Nov Jacqueline Choy

 **  Facilitator  ไทย :  ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล |  ดร.กังวาน พงศาสนองกุล | ดร.พรรณทิวา นวรัตน์

ประโยชน์ของการเข้าร่วมหลักสูตร

* พัฒนาทักษะและความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลให้ก้าวหน้า
* เตรียมพร้อมสำหรับการสอบรับรอง SHRM-CP/SCP™
* เพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ
* สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ระดับสูง
* พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
* พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ
 
ลงทุนกับอนาคตของคุณ

การเข้าร่วมหลักสูตร SHRM Advanced Diploma of Human Resource Management เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับมืออาชีพ HR ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ให้ก้าวหน้า หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพ HR 
 
* เลือกสมัครเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ  รับประกาศนียบัตร SHRM Training Attendance  
(ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท)  - Exc VAT 

** เลือกสมัครเรียน 4 หลักสูตรใดๆ  รับประกาศนียบัตร SHRM Advance Certification of Human Resources Management
(ค่าลงทะเบียน รวม  75,000  บาท จากราคาเต็ม  80,000 บาท ) - Exc VAT 

*** สมัครเรียนครบ 8 หลักสูตร  รับวุฒิบัตร SHRM Advance Diploma of Human Resources Management  
(ค่าลงทะเบียน รวม  150,000  บาท จากราคาเต็ม  160,000 บาท และรับสิทธิ์ ฟรี! เข้าอบรมหลักสูตร Cert Prep.SHRM-CP/SCP มูลค่า 20,000) - Exc VAT 
 
 
รายละเอียดหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM 

ใบสมัคร (บรรยายภาษาอังกฤษ) | Oct-Nov 2024  
 
 
 
ติดต่อเรา

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM  ติดต่อเราได้ที่

* อีเมล: service@thaihrm.com
* โทรศัพท์ : 082-326-4597
* Line OA : @thaihrm 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน HR ระดับโลกกับ SHRM กับ ThaiHRM