โปรแกรม SHRM Essentials of Human Resources

โปรแกรม SHRM Essentials of Human Resources

โปรแกรม SHRM Essentials of Human Resources ให้ภาพรวมพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติและพฤติกรรมด้านทรัพยากรบุคคล ผ่านแอปพลิเคชันและสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง คุณจะได้รับการแนะนําให้รู้จักกับปัญหาพื้นฐานของ HR เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงสถานการณ์ที่ท้าทายและชีวิตประจําวันที่คุณเผชิญในที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ SHRM Essentials of Human Resources พัฒนาโดย SHRM ซึ่งเป็นสมาคมทรัพยากรบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้สนับสนุนชั้นนําสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล SHRM Essentials of Human Resources เป็นโปรแกรม HR ระดับเบื้องต้นโปรแกรมแรกที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานสําหรับความรู้ กลยุทธ์ และความสามารถที่จําเป็นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพทั่วโลก แม้ว่าโปรแกรมนี้ไม่ได้เตรียมคุณให้พร้อมสําหรับการสอบใบรับรอง SHRM-CP/SHRM-SCP แต่ก็ช่วยกําหนดขั้นตอนสําหรับผู้ที่สนใจใฝ่หาการรับรอง

ทําไมต้องเลือก SHRM Essentials of Human Resources?

SHRM Essentials of Human Resources ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญที่ HR มีในที่ทํางาน นอกจากนี้ยังสรุปแนวทางปฏิบัติและพฤติกรรมด้านทรัพยากรบุคคลของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพทั่วโลก


 SHRM Essentials เหมาะสําหรับผู้ที่:

  • มือใหม่ด้าน HR
  • เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
  • ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล

 

โปรแกรมครอบคลุมหัวข้อ HR ที่สําคัญหกหัวข้อและมีเครื่องมือที่คุณสามารถนําไปใช้ในองค์กรของคุณได้ทันที:

  • นําไปสู่วัตถุประสงค์ ทําความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุณค่าอันยิ่งใหญ่ที่ HR และผู้เชี่ยวชาญด้าน HR นํามาสู่ที่ทํางาน
  • เพิ่มความสามารถสูงสุดแม้ว่าการพัฒนาความสามารถ การจัดการประสิทธิภาพ สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และอื่นๆ คุณจะได้เรียนรู้ว่า HR สนับสนุนและส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ของพนักงานในทุกแง่มุมอย่างไร
  • วัฒนธรรมแชมเปี้ยนส์ เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมสามารถช่วยให้พนักงานเติบโตและทํางานได้ดีที่สุดได้อย่างไร
  • เพิ่มประสิทธิภาพความฉลาด ทําความเข้าใจว่าการประเมินและบูรณาการเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลสามารถเสริมสร้างความสามารถเชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณได้อย่างไร
  • เร่งประสิทธิภาพ ค้นพบบทบาทสําคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานในที่ทํางาน
  • รู้กฎหมาย เพิ่มความสามารถของคุณในการใช้กฎหมายทรัพยากรบุคคลที่สําคัญเพื่อรักษาวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (กฏหมายไทย)

 

ติดต่อสอบถาม  ตารางเรียนแบบ Public Course หรือจัดแบบ In-House ได้ที่ Email : Service@thaihrm.com