SHRM-05 : Strategic HR – Delivering Business Results | HR เชิงกลยุทธ์ – ส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจ

SHRM-05 : Strategic HR – Delivering Business Results | HR เชิงกลยุทธ์ – ส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 

Strategic HR การจัดตำแหน่งกลยุทธ์ HR : ขับเคลื่อนความสำเร็จองค์กร

เวิร์กช็อปเข้มข้นนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลปรับกลยุทธ์ของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าใจพื้นฐานของกลยุทธ์องค์กรอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้วิธีสร้างกลยุทธ์ HR ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรโดยรวม และพัฒนากแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ

เหมาะสำหรับ:

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเชื่อมโยงกลยุทธ์ HR กับเป้าหมายองค์กร
 • ผู้นำ HR ที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์ HR ที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการที่ต้องการเข้าใจบทบาทของ HR ในความสำเร็จขององค์กร

ผลลัพธ์:

 • เข้าใจกลยุทธ์องค์กรและองค์ประกอบสำคัญ
 • เรียนรู้วิธีสร้างกลยุทธ์ HR ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
 • พัฒนากแผนการดำเนินงาน HR ที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์
 • เพิ่มทักษะการสื่อสารและนำเสนอเพื่ออธิบายกลยุทธ์ HR ให้ผู้บริหารเข้าใจ

หัวข้อการเรียนรู้:

 • กลยุทธ์องค์กร: ภาพรวมกลยุทธ์องค์กร องค์ประกอบหลัก และบทบาทของ HR
 • การกำหนดกลยุทธ์ HR: วิธีการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ กำหนดเป้าหมาย HR และพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน
 • แผนการดำเนินงาน HR: การแปลงกลยุทธ์ HR ให้เป็นแผนปฏิบัติการที่วัดผลได้ การกำหนดความรับผิดชอบ กำหนดเวลา และติดตามผลลัพธ์
 • การสื่อสารกลยุทธ์ HR: การสื่อสารกลยุทธ์ HR ให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ และสร้างความร่วมมือ

เวิร์กช็อปนี้เป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนและขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งกลยุทธ์ HR กับเป้าหมายองค์กร!

 

สมัครเรียนครบ  8  วิชา  รับ  Certificate SHRM Advance Diploma of Human Resources Management

รายละเอียดหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM 

https://drive.google.com/file/d/1u0Kr5qqWSwxc13EGcClISCrLQLUtg7e5/view?usp=sharing


ใบสมัคร (บรรยายภาษาอังกฤษ) | Oct-Nov 2024  

https://forms.gle/9o6MPAhLkHvzqQpg9

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM  

 กรุณาติดต่อเราได้ที่


* อีเมล: service@thaihrm.com

* โทรศัพท์ : 082-326-4597

* Line OA : @thaihrm 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน HR ระดับโลกกับ SHRM กับ ThaiHRM