SHRM-03 : Employee Engagement: ยกระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน : สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนผลลัพธ์องค์กร

SHRM-03 : Employee Engagement: ยกระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน : สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนผลลัพธ์องค์กร

 

SHRM-03 : Employee Engagement: ยกระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน : สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนผลลัพธ์องค์กร

การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ยกระดับประสบการณ์พนักงานเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ขององค์กร

โมดูลนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการ:

 • ยกระดับประสบการณ์พนักงานในที่ทำงาน
 • ปรับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
 • ระบุตัวขับเคลื่อนหลักของการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • ออกแบบและดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้:

 • แนวโน้มตลาด: วิเคราะห์แนวโน้มการมีส่วนร่วมของพนักงานปัจจุบันและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • ตัวขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม: ค้นพบปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานและรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง
 • การออกแบบการสำรวจ: เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
 • แพลตฟอร์มดิจิทัล: สำรวจแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเรียลไทม์สำหรับการติดตามและประเมินโปรแกรมการมีส่วนร่วม
 • การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันของพนักงานเพื่อพัฒนากลยุทธ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
 • การวัดผล: ประเมินประสิทธิภาพของริเริ่มและโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญ:

 • ความหมายและความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • ตัวชี้วัดและกลยุทธ์การวัดความผูกพันของพนักงาน
 • แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • กลยุทธ์และโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับการริเริ่มและโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ผลลัพธ์:

ผู้เข้าร่วมจะสามารถ:

 • พัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
 • ระบุตัวขับเคลื่อนหลักของการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร
 • ออกแบบและดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันของพนักงานเพื่อพัฒนากลยุทธ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
 • ประเมินผลลัพธ์ของริเริ่มและโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สูงขึ้นและส่งผลดีต่อผลลัพธ์ขององค์กร

โมดูลนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • ผู้นำ HR ที่ต้องการสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรที่ต้องการยกระดับประสบการณ์พนักงาน
 สมัครเรียนครบ  8  วิชา  รับ  Certificate SHRM Advance Diploma of Human Resources Management
 

 รายละเอียดหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM 

ใบสมัคร (บรรยายภาษาอังกฤษ) | Oct-Nov 2024  
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM  
 
ติดต่อ

* อีเมล: service@thaihrm.com
* โทรศัพท์ : 082-326-4597
* Line OA : @thaihrm 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน HR ระดับโลกกับ SHRM กับ ThaiHRM