SHRM-01 : HR Business Partner ยกระดับบทบาทของ HR

SHRM-01 : HR Business Partner ยกระดับบทบาทของ HR


SHRM-01: ยกระดับบทบาทของ HR สู่ Strategic Business Partner

โมดูลนี้มอบความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล พัฒนาตนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่ทรงคุณค่า เน้นการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจกลไกทางการเงินที่ขับเคลื่อนผลประกอบการขององค์กร

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้:

  • ปรับคำแนะนำให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรอย่างราบรื่น
  • พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญสำหรับ HR Business Partner
  • แสดงทักษะการให้คำปรึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ
  • เสริมสร้างความเฉียบแหลมทางธุรกิจและเข้าใจปัจจัยทางการเงินที่ขับเคลื่อนผลประกอบการ
  • ปรับโครงการ HR ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการเรียนรู้:

  • ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพสำหรับ HR Business Partner
  • ทักษะการให้คำปรึกษาภายใน
  • ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ
  • ปรับโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์
  • ทักษะความเป็นผู้นำสำหรับ HR Business Partner

ผลลัพธ์:

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอบรมนี้ จะมีทักษะที่จำเป็นต่อการมีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร พวกเขาจะสามารถสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และปรับแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ครอบคลุม

 

 
สมัครเรียนครบ  8  วิชา  รับ  Certificate SHRM Advance Diploma of Human Resources Management

 รายละเอียดหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM 

ใบสมัคร (บรรยายภาษาอังกฤษ) | Oct-Nov 2024  
 
 
 
ติดต่อเรา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM  
 
กรุณาติดต่อเราได้ที่

* อีเมล: service@thaihrm.com
* โทรศัพท์ : 082-326-4597
* Line OA : @thaihrm 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน HR ระดับโลกกับ SHRM กับ ThaiHRM