ที่ปรึกษาการทบทวน ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

ที่ปรึกษาการทบทวน ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

 

·       การจ้างงาน

·       การทดลองงาน

·       การทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด

·       วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี

·       วันหยุดพักผ่อนประจำปี

·       วันลา

·       การมาสาย ขาดงาน การทำผิดข้อบังคับ

·       การลงโทษพนักงาน

·       การเตือน

·       การบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อเลิกจ้าง

·       การเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชย

·       การเลิกจ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

 

 

 

 

สนใจใช้บริการ

 

 กรอกข้อมูลขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   https://forms.gle/WxJQQYzoeJKLX3wG9