หลักสูตร Public Course

Essential Skill ทักษะสำคัญสำหรับนักบริหารทรัยากรบุคคลรุ่นใหม่ (20-23 พ.ย.60)

Essential Skill ทักษะสำคัญสำหรับนักบริหารทรัยากรบุคคลรุ่นใหม่ (20-23 พ.ย.60)

4 ทักษะสำคัญ ที่ HR รุ่นใหม่ต้องรู้ ถ่ายทอดโดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ที่ท่านจะไม่ได้เพียงแค่รู้ แต่จะเข้าใจ ทำได้

Promotion สมัคร 4 หลักสูตร จ่ายเพียง 3 Essential Skill for HR New Generation

Promotion สมัคร 4 หลักสูตร จ่ายเพียง 3  Essential Skill for HR New Generation