ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 
Piyawat@thaihrm.com

 

หลักสำคัญเบื้องต้นในการตั้งคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ก็คือการใช้คำถามเปิด โดยการถามว่าอย่างไร ไม่ควรใช้คำถามปิดเช่น ใช่หรือไม่ใช่ เพราะจะทำให้ไม่สามารถสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้ข้อมูลอะไรมากจากคำตอบที่ได้รับ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงคำถามที่มีลักษณะละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัว คำถามในเชิงชู้สาว คำถามที่แสดงถึงการดูถูกผู้สมัคร หรือการหัวเราะเยาะผู้สมัคร ซึ่งเป็นมารยาทที่กรรมการสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องปฏิบัติ สำหรับตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีดังนี้

1 . เรื่องทั่วไป

- กรุณาแนะนำตัวเองให้กรรมการรู้จักด้วยครับ ( อาจจะพูดต่อเป็นแนวทางให้ เช่นเรื่องครอบครัว การศึกษา ประวัติการทำงาน )

- ทำไมจึงคิดอยากจะเปลี่ยนงานครับ

- คิดอย่างไรกับ ( ชื่อบริษัทของเรา ) ครับ

- คุณคิดว่าอะไรเป็นจุดอ่อน จุดแข็งของคุณครับ

- คุณคิดว่าสิ่งที่เจ้านายคนปัจจุบันพอใจคุณมากที่สุดคืออะไร

- คุณคิดว่าสิ่งที่เพื่อนๆ คิดถึงตัวคุณมากที่สุดคืออะไร

- คิดอย่างไรกับอาชีพนี้ครับ , เหมาะสมกับบุคลิกคุณอย่างไรครับ

- เพื่อนๆ ในที่ทำงานเป็นอย่างไรบ้างครับ , เจ้านายเป็นอย่างไรบ้างครับ

- มีเพื่อนสนิทกี่คนครับ ชอบไปเที่ยวไหนกันครับ

- คุณชอบเล่นกีฬาอะไรครับ

 

2. เรื่องเกี่ยวกับงาน

- เป้าหมายในงานล่าสุดที่คุณสามารถบรรลุได้คืออะไรครับ

- งานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาอะไรบ้างที่ควรปรับปรุงครับ - สิ่งที่คุณอยากจะทำเพื่อปรับปรุงงานปัจจุบันให้ดีขึ้น มีอะไรบ้างครับ

- กรุณาอธิบายกระบวนการทำงานที่คุณรับผิดชอบให้ฟังหน่อยครับ

- ขอบเขตงานที่คุณรับผิดชอบจริงๆ มีอะไรบ้างครับ

- คุณคิดว่าในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าคุณจะก้าวหน้าไปถึงไหนในงานที่รับผิดชอบครับ

- คุณคิดว่า สิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่รับผิดชอบในตำแหน่งตรงนี้คืออะไรครับ

- คุณคิดว่าเป้าหมายของงานตรงนี้คืออะไรครับ

- คุณคิดว่าจากประสบการณ์และความรู้ที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน คุณจะนำมาใช้ในการทำงานที่นี่ได้อย่างไรบ้างครับ

 

ตัวอย่างคำถามดังกล่าวข้างต้นเป็นคำถามกว้างๆ ที่ HR สามารถใช้ได้ทั่วไป ซึ่งจะไม่รวมถึงคำถามทางเทคนิคเฉพาะทางซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละตำแหน่งงาน และเป็นหน้าที่ของกรรมการจากหน่วยงานหลักที่ควรจะถามเจาะลงไปในแต่ละช่วงของการตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้คณะกรรมการได้ข้อมูลจากผู้สมัครครบทุกด้าน

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

บริหารคน บริหารอะไร ?

บริหารคน บริหารอะไร ?

ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม

เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม

แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

งาน Payroll คืออะไร

งาน Payroll คืออะไร

การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?

การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?

การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา

การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา