แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 
Piyawat@thaihrm.com

วันก่อนมีโอกาสขับรถผ่านโรงงานแห่งหนึ่งที่ขึ้นป้ายประกาศรับสมัครงานไว้อย่างน่าสนใจว่า " รับสมัครเพื่อนร่วมงานจำนวนหลายอัตรา " ในขณะที่โดยทั่วไปจะใช้คำว่า "รับสมัครพนักงาน " หรือ " รับสมัคร