เทคนิคการประกาศรับสมัครงาน

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 
Piyawat@thaihrm.com

 การรับสมัครงานเป็นภารกิจพื้นฐานที่ HR จะต้องรับผิดชอบ  เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เราต้องการมาสมัครงานกับบริษัท  โดยการประกาศรับสมัครงานดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีก็จะทำให้เสียงบประมาณและเวลา รวมถึงไม่สามารถทำการสรรหาพนักงานตามที่ต้องการได้ สำหรับแนวทางการประกาศรับสมัครงานในปัจจุบันดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ควรระบุกลุ่มเป้าหมายของเราให้ชัดเจน เพื่อเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นเราต้องการประกาศรับนักศึกษาที่กำลังจะจบวิศวกรรมศาสตร์ หรือต้องการรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งถ้าเราระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนแล้ว จะทำให้เราสามารถเลือกสื่อที่จะลงประกาศได้อย่างเหมาะสม

2. ข้อความในประกาศรับสมัครงานควรระบุคุณสมบัติต่างๆ ของตำแหน่งงานที่ต้องการรับให้ชัดเจน ไม่ควรใช้ภาษาเทคนิคที่ใช้เฉพาะภายในบริษัท ควรเลือกภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเช่น ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และควรระบุกำหนดวันสิ้นสุดของประกาศรับสมัคร

3. กรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบ ก็สามารถส่งประกาศรับสมัครงานพร้อมเอกสารแนะนำบริษัทไปให้ที่กองกิจการนักศึกษาของคณะที่เราสนใจ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

4. กรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาชีพเฉพาะทางเช่นนักกฎหมาย นักการตลาด ก็อาจส่งประกาศรับสมัครไปที่สมาคมวิชาชีพที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น

5. กรณีเป็นตำแหน่งงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมาก เช่นพนักงานขายหน้าร้าน พนักงานเสริฟ และบริษัทก็ตั้งอยู่ในชุมชนหรือห้างสรรพสินค้าอยู่แล้ว ก็สามารถติดประกาศหน้าบริษัทได้เลย

6. กรณีต้องการรับนักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ควรเข้าไปฝากข้อความไว้ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงเช่น Puntip.com หรืออื่นๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมของนักคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย

7. การประกาศในหนังสือพิมพ์ สิ่งที่ควรพิจารณาคือคนที่อ่านหนังสือพิมพ์สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทเช่น ช่างเทคนิค อาจจะชอบอ่านสยามกีฬา คนในเมืองที่การศึกษาดีชอบอ่านกรุงเทพธุรกิจ หรือคนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ อาจจะชอบอ่าน The Nation เ