KPI
Some of Site Reference ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

พนักงานลาออกบ่อยทำไงดี

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 

Piyawat@thaihrm.com

ถาม  :  ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อขวดเก่าเพื่อส่งขายต่อให้โรงงาน  มีพนักงานอยู่ประมาณ 50 คนที่ทำหน้าที่ในการล้างทำความสะอาดและบรรจุกล่อง  ที่ผ่านมาพนักงานลาออกเยอะมากจนทำให้ส่งงานให้ลูกค้าไม่ทัน  รับคนมาใหม่ก็ออกอีก  จะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับ

ตอบ  :  เท่าที่ฟังข้อมูลพอจะสรุปได้ว่าบริษัทคุณสามารถหาคนได้แต่รักษาคนไม่อยู่  ซึ่งประเด็นเรื่องการดึงคนให้อยู่กับองค์กรให้ได้นั้นก็มีตัวแปรอยู่หลายปัจจัย  แต่ที่แน่ๆ  คือไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียว  ซึ่งกรณีนี้เราจะต้องทำการประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ได้เสียก่อน  จึงจะสามารถให้ยาได้ถูกกับโรค   สำหรับสาเหตุหลักๆ  ที่ทำให้พนักงานลาออก  โดยทั่วไปสรุปได้คือ

1.       บริษัทเราอาจจะจ่ายเงินเดือนต่ำกว่าบริษัทข้างเคียงมาก  ทำให้คนใหลไปอยู่กับบริษัทที่ให้เงินเดือนสูงกว่า  ซึ่งถึงแม้จะบอกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนลาออก แต่ถ้าเราจ่ายเงินเดือนในอัตราที่ต่ำกว่าคู่แข่งหรือบริษัทข้างเคียงที่ใช้คนลักษณะเดียวกันกับเรา ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้คนของเราใหลออกไปอยู่กับเขาได้ง่าย  แต่ถ้าจ่ายในระดับใกล้เคียงกันหรือต่ำกว่าเล็กน้อย ก็ไม่น่าจะใช่สาเหตุที่ทำให้คนออกแต่ต้องระวังนะครับว่าการปรับเพิ่มฐานเงินเดือนจะเป็นภาระขององค์กรระยะยาว  ซึ่งต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะเงินเดือนจะปรับขึ้นทุกปีแต่รายได้บริษัทอาจไม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี   ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นในอนาคตเราจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนักงาน

2.       บริษัทเราอาจจะให้สวัสดิการในมาตรฐานที่ต่ำกว่าบริษัทข้างเคียงมาก  ทำให้คนใหลไปอยู่กับบริษัทที่ให้สวัสดิการดีกว่า  ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องของค่าตอบแทนแต่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน แต่ก็เป็นเงินที่บริษัทต้องจ่ายออกไป ซึ่งพนักงานมักมองไม่เห็นภาระของบริษัทตรงนี้   การดูแลเรื่องสวัสดิการก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างในการรักษาคนไว้กับเรา แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมให้คนทุ่มเททำงานให้กับองค์กร  เพราะฉนั้นการจัดสวัสดิการก็ควรคำนึงถึงเรื่องกฏหมาย และความพอเหมาะพอควร  เทียบเท่าคู่แข่งได้เป็นหลักก็พอ  ไม่จำเป็นต้องหรูหราฟุ่มเฟือยเหมือนบริษัทใหญ่ๆ  ที่มีกำลังทรัพย์มากกว่าเรา  ก็คงเหมือนกับการที่เรามีบ้านหลังเล็กๆ ที่น่าอยู่นั่นแหละครับ  สมาชิกในบ้านก็มีความสุขได้โดยไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับคฤหาสถ์ที่อยู่ใกล้ๆ 

3.       สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัทเราอาจจะร้อนไป หนาวไป สกปรก ฝุ่นเยอะหรือเปล่า  มีสารเคมีอัตรายรั่วใหล  ฟุ้งกระจาย ดูน่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่า  เพราะปัจจุบันนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าแหล่งจ้างงานมีเยอะ  โดยเฉพาะงานระดับปฏิบัติการซึ่งต้องแย่งคนกันเลย  ดังนั้นคนทำงานก็มีทางเลือกเยอะ ไม่มีใครเขาจะมาทนทำงานกับบริษัทที่สภาพแวดล้อมภายในไม่สวยงามและดูอันตรายหรอกครับ  

4.       ปัญหาอาจจะมาจากหัวหน้างาน  ซึ่งหัวหน้างานของเราอาจจะไม่มีศาสตร์และศิลปในการบริหาร  ใช้คนไม่เป็น  เน้นการดุด่า  ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบได้เกือบทุกองค์กร เนื่องจากเรามักจะแต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมาโดยไม่เตรียมความพร้อมให้เขา  เขาอาจจะทำงานเก่งจริงแต่เมื่อต้องมารับบทบาทในการบริหารคน  บางครั้งก็อาจจะทำตัวไม่ถูกเลยใช้สามัญสำนึกในการบริหาร  ซึ่งหลายองค์กรก็พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยการจัดฝึกอบรมทักษะการบริหารให้กับหัวหน้างาน

5.       ลักษณะของงานที่ให้ทำอาจจะง่ายไป  หรือยากไป   ซึ่งประเด็นตรงนี้ก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าพื้นฐานความรู้ความสามารถของคนและงานที่เราเตรียมไว้ให้นั้นมันเหมาะสมกันหรือไม่  บางแห่งคาดหวังสูงโดยการกำหนดภาระงานไว้ค่อนข้างสลับซับซ้อนแต่รับเด็กจบ ม.3  ใหม่ๆ มาทำ ก็จะทำให้พนักงานเครียดและลาออกไป ในทางกลับกันการรับคนที่คุณสมบัติสูงเกินไปมาทำงานง่ายเกินไปก็จะเกิดความเครียดและลาออกไปเช่นกัน

ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นสาเหตุหลักๆ โดยทั่วไปที่ทำให้พนักงานลาออก   ซึ่งกรณีของคุณควรจะต้องศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดเสียก่อนว่า พนักงานลาออกเนื่องจากสาเหตุอะไร  วิธีเก็บข้อมูลที่ง่ายและได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นที่สุดก็คือการสัมภาษณ์คนที่ลาออกหรือ Exit interview  แต่การสัมภาษณ์ดังกล่าวก็ต้องมีเทคนิค  ไม่ใช่ถามกันตรงๆ ซึ่งโดยทั่วไปเขาก็จะเกรงใจไม่ค่อยบอกความจริง  และเมื่อเรารวบรวมข้อมูลได้ในระดับหนึ่งแล้วก็น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นสำหรับสาเหตุที่ทำให้คนใหลออกจากองค์กรของเรา  หลังจากนั้นก็จะสามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงประเด็นและเป็นระบบ

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

บริหารคน บริหารอะไร ?

บริหารคน บริหารอะไร ?

ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม

เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม

แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

งาน Payroll คืออะไร

งาน Payroll คืออะไร

การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?

การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?

การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา

การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา