KPI
Some of Site Reference ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

แนะนำหนังสือ KPI&PMS

หนังสือที่รวบรวมประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการให้คำปรึกษาเรื่อง KPI ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน